CỐNG BÊ TÔNG HỘP

  • Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn H1000x800mm
  • Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn H1000x800mm

    Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn được sản xuất theo công nghệ rung bàn được thiết kế dùng cho đường ô tô và dưới vỉa hè, với thông số kỹ thuật tiêu chuẩn chất lượng.

    backtotop