Yêu cầu về hình thức bên ngoài của cống hộp đúc sẵn

1. Độ phẳng đều của bề mặt: cống hộp đúc sẵn

– Bề mặt bên trong và bên ngoài của cống yêu cầu phẳng đều, không được có các điểm gồ lên hoặc lõm xuống quá 5mm. cống hộp đúc sẵn

– Trên bề mặt cống không cho phép các lỗ rỗng có chiều sâu lớn hơn hoặc bằng 12mm.

cống hộp

cống hộp đúc sẵn công ty CP VLXD Sông Đáy

2. Vỡ bề mặt :cống hộp đúc sẵn

– Khi có các khuyết tật vỡ bề mặt bê tông do quá trình sản xuất vận chuyển, thì tổng diện tích bề mặt vỡ không được quá (6xH)mm. Trong đó diện tích một miếng vỡ không được lớn hơn (3xH)mm(với H là kích thước trong của cống hộp).cống hộp đúc sẵn

Cống cũng không được có diện tích bê tông bị vỡ trên cả hai bề mặt (mặt trong và mặt ngoài) ở chỗ tiếp xúc của miệng cống.

3. Nứt bề mặt :ẵn

– Cho phép có các vết nứt bê tông do biến dạng mềm, nhưng bề rộng vết nứt không được quá 0.1mm. Các vết nứt này có thể được lấp bằng cách xoa hồ xi măng.

4. Sự biến màu của bê tông cống:

Có thể chấp nhận sự biến màu của bê tông cống, nhưng nếu bê tông bị nhuốm màu do cốt thép bên trong bị gỉ thì ống cống đó không đạt yêu cầu chất lượng.

5. Sai số kích thước cho phép của cống:

Ký hiệu kích thước và sai số thước cho phép của 6 loại cống được trình bày trong Bản vẽ số CT/272-05/03-04

Mọi thông tin tham khảo về cống bê tông đúc sẵn cũng như cấu kiện bê tông đúc sẵn do CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG SÔNG ĐÁY sản xuất và phân phối  có thể liên hệ trực tiếp qua:

Mọi thắc mắc, xin liên hệ Cống Bê Tông: 098 653 8188 hoặc để lại tin nhắn liên hệ để nhận được sự hỗ trợ từ nhân viên chăm sóc khách hàng trực tuyến.
Thẻ: , , , , ,

Chuyên mục: Tin tức

Bài viết liên quan Bài viết liên quan
098 653 8188