Nhà máy I (NM I)


Nhà máy sản xuất được khánh thành vào ngày 13/9/2006 trên diện tích 2.6 ha.

Nhà máy đươc đầu tư đồng bộ bằng dây chuyền sản xuất theo công nghệ lõi rung của Đan Mạch (một trong những công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay) với sự đồng bộ cao, từ khâu định lượng, cấp phối, trộn liệu đến sản xuất cốt thép, tạo hình sản xuất ống cống bê tông đều được tự động hóa. Khả năng sản xuất 500m dài/ngày. Số vốn đầu tư nhà máy trên 40 tỷ.

CÁC TIN KHÁC

backtotop