Thành lập phòng Thí nghiệp vật liệu và kiểm định công trình xây dựng LAS-XD 1432


Phòng thí nghiệm được đặt tại nhà máy với chức năng chính là hoạt động thí nghiệm vật liệu và nghiên cứu cấp phối bê tông phục vụ cho hoạt động sản xuất của Công ty. Ngoài ra, các phòng thí nghiệm hiện trường của phòng LAS-XD 1432 còn phục vụ công tác thí nghiệm khi có yêu cầu của các đối tác và khách hàng.

Việc thành lập phòng thí nghiệm một lần nữa khẳng định việc chú trọng tới chất lượng sản phẩm là một nhiệm vụ và mục tiêu tiên quyết trong sự cạnh tranh khốc liệt như hiện nay.

 

CÁC TIN KHÁC

backtotop